Чи може бути гормонотерапія елементом комбінованого радикального лікування хворих на низькодиференційований рак сечового міхура?

P. G. Yakovlev
2019 Шпитальна хірургія Журнал імені Л Я Ковальчука  
Мета роботи: визначити відмінності в захворюваності на низькодиференційований (G3) рак сечового міхура (РСМ), показники загальної виживаності після радикального хірургічного лікування залежно від статі та стадії хвороби та оцінити можливий вплив гормональних факторів на дані відмінності і доцільність проведення відповідної гормональної терапії. Матеріали і методи. Ретроспективно проаналізовано за допомогою методу Каплан–Майєр 364 історії хвороби пацієнтів (чоловіків – 305, жінок – 59), які
more » ... дили радикальне хірургічне лікування з приводу G3 РСМ із метою виявлення статистично значущої кореляції між статтю пацієнта, показниками захворюваності та результатами виживаності залежно від клінічної стадії РСМ. Результати досліджень та їх обговорення. Співвідношення чоловіків до жінок склало 5,2:1. Зі збільшенням клінічної стадії G3 РСМ кількість захворілих жінок зменшується пропорційно стадії раку. Статистично достовірну відмінність виявлено лише між кривими виживаності хворих зі стадією IV G3 РСМ з р<0,05 з достовірно кращими результати виживаності жінок. Результати 5-річної виживаності хворих в стадії ІI, III та IV кращі серед жінок. Дані попередніх досліджень вказують на зниження експресії андрогенних та зростання експресії естрогенних рецепторів зі збільшенням стадії РСМ, що ймовірно впливає на ініціювання, прогресію РСМ та модуляцію ними впливу інших етіологічних чинників РСМ.
doi:10.11603/2414-4533.2019.3.10550 fatcat:5ilkyuelanahvee6lbiro5chem