Gwara warszawska jako medium w procesie zapożyczania z języka rosyjskiego do polszczyzny

Bartosz Juszczak
2018 Slavica Wratislaviensia  
Warsaw urban dialect as the medium in the process of borrowing the words of Russian origin into Polish languageThis article shows Warsaw urban dialect as the medium in the process of borrowing the words of Russian origin into Polish language. The research materials collected by author were filtered through chosen parameters of various linguistic status. The final list of rossica 40 lexical items includes several thematic-semantic dominants and adverbs and adverbial expressions. They undergo
more » ... emic polonization and fulfill various pragmatic functions.Varšavská městská mluva jako médium v procesu přejímání slov ruského původu do polštinyČlánek se zabývá varšavskou městskou mluvou jako médiem v procesu přejímání slov ruského původu do polštiny. Shromážděný materiál byl profiltrován pomocí vybraných parametrů s různým lingvistickým statusem. Konečný seznam rusismů 40 lexikálních jednotek zahrnuje několik te­maticko-sémantických dominant, ataké příslovce aadverbiální fráze, které se systémově asimilují a také jsou nositeli různých pragmatických funkcí.
doi:10.19195/0137-1150.165.16 fatcat:w6reby7jrrfgbom274tb2dichu