Leaching Behavior of Heavy Metals in Coal Gasification Residuals

Jialin Liu, Haibin He, Yumo Chen, Xueting Sun, Jiaxing Zheng, Shasha Yang, Jianli Jia
2017 Polish Journal of Environmental Studies  
doi:10.15244/pjoes/69438 fatcat:36ngedmza5eftg3sjpeinkfomq