AZ ALUMÍNIUM TOXICITÁS MÉRSÉKLÉSE BAKTÉRIUM KÉSZÍTMÉNNYEL A KUKORICA KEZDETI NÖVEKEDÉSI STÁDIUMÁBAN EXAMINATION OF COMPENSATION EFFECT OF BACTERIUM CONTAINING PRODUCT IN ALUMINUM TOXICITY IN EARLY GROWTH STAGE OF MAIZE Keywords: Aluminum Corn Nutrient supply Plant growth

Kaczur Dávid, Illés Árpád, Bojtor Csaba, Győri Zoltán, Tóth Brigitta, Mezőgazdaság- Élelmiszertudományi, Környezetgazdálkodási Kar, Debreceni Egyetem, Táplálkozástudományi Intézet, Debreceni Egyetem, Magyarország Kulcsszavak
2017 Gradus   unpublished
Összefoglalás Kísérletünkben az alumínium (Al) toxikus hatását vizsgáltuk kukoricán (Zea mays L). A növényeket hidropóniásan, kontrollált körülmények között neveltük. Az alumíniumot AlCl3 formában adagoltuk a tápoldathoz 40 µM koncentrációban. A használt biológiai készítmény Pseudomonas és Bacillus törzset tartalmaz, az alkalmazás ideje eltérő volt a kezeléseknél: (1) Al-kezelés előtt 48 órával (Phy+40), (2) egy időben az Al-kezeléssel (40+Phy). A kísérletben mértük a gyökér és a hajtás száraz
more » ... ömegét, a második levél relatív klorofill tartalmát (SPAD-index), a fotoszintetikus pigmentek mennyiségét, a fotoszintetikus aktivitást, a gyökérhosszt, a lipid peroxidációt és a szuperoxid-dizmutáz aktivitását. A lipid peroxidáció és SOD aktivitása nem szignifikánsan nőtt Al-kezelés hatására. Az (1) jelű kezelésnél a lipid peroxidáció során keletkezett malon-dialdehid mennyisége kevesebb volt, mint a (2) kezelésnél. Abstract The toxic effect of aluminum (Al) was examined in maize (Zea mays L.) in our experiment. Plants were grown in hydroponic culture in controlled environmental circumstances. Al was added to the nutrient solution in form of AlCl3 in 40 µM concentration. The used biological product contains Pseudomonas and Bacillus, the time of treatments were different: (1) 48h before Al-treatment, (2) at the same time with Al-treatment. The shoot and the root dry weight, the relative chlorophyll content (SPAD-index), quantity of photosynthetic pigments, photosynthetic activity, the root leng0ht, lipid peroxidation and SOD were measured. Lipid peroxidation and SOD was higher at 40 µM treatment than at the control. The amount of MDA was lower at (1) treatment compared to (2) treatment.
fatcat:gj43ynfaofej7gn2hgb7gmdfhi