Case-method as a factor of improving the efficiency of the professional preparation of the bodies within the state penitentiary service of Ukraine
Кейс-метод як фактор підвищення ефективності підготовки фахівців для органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України

V. V. Dryzhak
2018 Scientific Herald of Sivershchyna. Series: Education. Social and Behavioural Sciences  
У статті обґрунтовано необхідність застосування в навчальному процесі закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання кейс-методу з метою підвищення ефективності підготовки фахівців кримінально-виконавчої системи України. Проведено аналіз наукових досліджень кейс-методу як багатоаспектного способу навчання здобувачів вищої освіти та здійснено історикопедагогічний аналіз етапів його запровадження у світовій практиці. Розкрито компетентності, які можуть формуватися за допомогою цього
more » ... навчання. Визначено типи кейсів, які використовуються на практичних заняттях з дисциплін психолого-педагогічного циклу. Встановлено та проаналізовано вимоги щодо складання кейсів. Методологічно обґрунтовано умови та розглянуто можливості застосування кейс-методу під час вивчення психолого-педагогічних дисциплін на практичних заняттях із курсантами Академії. Ключові слова: кейс, кейс-метод, активні методи навчання, ситуаційна вправа, професійна підготовка, критерії оцінки якості кейсів, активізація пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти.
doi:10.32755/sjeducation.2018.01.058 fatcat:5iuq5i73qfbohcwks3lbl5pg6q