Kirjallisuustiedettä kansalle!

Elise Kraatila, Hanne Juntunen
2019 Avain - Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti  
Puheenvuoromme käsittelee kirjallisuustieteen menetelmien ja näkökulmien esille tuomista laajemmalle maallikkoyleisölle alan tutkijoita nykypäivänä kohtaavana tehtävänä ja haasteena. Väitämme, että kirjallisuustieteelle ominaisten analyyttisten metodien ja kriittisten näkökulmien hallitseminen on tärkeämpi kansalaistaito kuin koskaan ennen. Ne auttavat luovimaan erilaisten mediatekstien muovaamassa, risteävien ja ristiriitaisten kertomusten kyllästämässä nykytodellisuudessa.
more » ... Kirjallisuudentutkijoina voimme edistää näiden taitojen hallintaa: popularisoimalla alallemme tyypilliset lähestymistavat ja ajattelun välineet osaksi julkista keskustelua annamme yleisölle työkaluja 2010-luvun sosiaalisen todellisuuden jäsentämiseen ja kriittiseenkin tarkasteluun. Samalla teemme omaa tieteenalaamme näkyväksi ja osoitamme sen merkitystä konkreettisella tavalla. Tekemällä kirjallisuustieteellisestä näkökulmasta vaikuttavan osan julkista keskustelua pystymme korostamaan kirjallisuudentutkimuksen arvoa ja erityisyyttä omana alanaan aikana, jota määrittää vaikuttavuuden ymmärtäminen mitattavuuden ja rahallisten tulosten kautta.
doi:10.30665/av.80348 fatcat:pe7bamiusfbs5pfh534ycbiham