ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ПРИНЦИП ПУБЛІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Т. А. Латковська
2019 Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія"  
Статтю присвячено необхідності розвитку процесів транспарентності в органах держав­ної влади, які здійснюють публічну фінансову діяльність, спрямовану на формування, роз­поділ, перерозподіл і використання фондів коштів. З огляду на важливість участі органів державної влади в публічній фінансовій діяльності доведено, що транспарентність публіч­ної влади сьогодні є не лише політичним чи соціальним явищем, а й фінансово-правовим феноменом, який не тільки зводиться до інформованості громадян про
more » ... льність держави та місцевого самоврядування або до реалізації конституційного права на інформацію про діяльність державних чи муніципальних органів, а й виступає як один із заходів запобіган­ня та протидії корупції.
doi:10.32837/npnuola.v18i0.470 fatcat:yldooynedvallbfqoax7lbg3yi