Identyfikacja rejonów w genomie grochu, warunkujących wybrane parametry sprawności fizjologicznej, jako istotnego elementu odporności na stresy abiotyczne

Wojciech Święcicki, Magdalena Gawłowska, Andrzej Górny, Dominika Ratajczak, Alicja Niewiadomska, Lech Boros
2019 Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin  
Prace zostały wykonane w ramach badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr HOR.hn.802.18.2018, Zadanie 40.
doi:10.37317/biul-2019-0075 fatcat:6b4jqv3xbvdqzjohhyfneqa5sm