Attitude for Success in the Context of Positive Orientation and Self-efficacy
Nastawienie na sukces w kontekście pozytywnej orientacji i poczucia własnej skuteczności

Izabella M. Łukasik, Anna Witek
2019 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio J Paedagogia-Psychologia  
doi:10.17951/j.2018.31.2.301-312 fatcat:3t3f6jjpgjdnfil4fsvh6joicq