Status prawny konsumenta jako strony umowy o kredyt indeksowany/ denominowany do franka szwajcarskiego

Jacek Zandecki
2019 Studia Prawa Publicznego  
doi:10.14746/spp.2018.2.22.6 fatcat:ftstfcnagjfs7foq4pwxx5kxam