Future vehicles: interactive wheeled robots

Nan Ma, Deyi Li, Wen He, Yue Deng, Jiahong Li, Yue Gao, Hong Bao, Huan Zhang, Xinkai Xu, Yuansheng Liu, Zhixuan Wu, Li Chen
2021 Science China Information Sciences  
doi:10.1007/s11432-020-3171-4 fatcat:mn4a3ewbbje6xdnx2vz2l5vbny