İki Buzağıda Karşılaşılan Ektopik Böbrek Olgusu
Case of Ectopic Kidney in Two Calves

Sadık YAYLA, Engin KILIÇ, Enver BEYTUT, Mete CİHAN, Celal Şahin ERMUTLU
2013 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi  
Özet Bu olgu sunumu ile iki buzağıda karşılaşılan ektopik böbrek olgularının klinik, histopatolojik bulguları ve operatif sağaltım sonuçlarının sunulması amaçlandı. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi kliniğine getirilen buzağılardan ilkini kuyruk kısalığı ve arcus ischiadicus düzeyinde bir kitle bulunan Montafon ırkı, bir günlük dişi bir buzağı oluşturdu. Diğer olguyu ise perineal bölgede bir şişkinlik bulunan simental ırkı, dişi bir aylık bir buzağı oluşturdu. Her iki olguda da
more » ... er iki olguda da kitleler total olarak ekstirpe edildi ve histopatolojik olarak ektopik böbrek tanısı konuldu. İlk olgunun bir hafta sonra öldüğü diğer olgunun ise postoperatif 6. ayında sorunsuz bir şekilde yaşamına devam ettiği tespit edildi. Sonuç olarak yapılan literatür taramalarında ektopik böbrek olgularının perineal bölgede lokalize olduğuna dair kayıt bulunmamıştır. Bu yönüyle bakıldığında orijinal olarak görülen olguların literatüre katkı sağlayacağı söylenebilir. Summary The purpose of this report is to present the results of clinical and histopathological results and surgical treatment of ectopic kidney encountered in two calves. The first was a one-day-old female Montafon calf brought to the Kafkas University School of Veterinary Medicine Surgical Clinic because of a mass at the arcus ischiadicus and the fact that its tail was malformed. The other case was a onemonth-old female Simmental calf. It had swelling in the same area. After the masses were completely extirpated in both cases, they were evaluated histopathologically and ectopic kidney was identified. The first calf died one week later. The other calf was determined to be alive and well six months after the surgery. In conclusion, no record was found of ectopic kidney cases in the perineal region during the literature review. When viewed in this light, these original cases could be seen as a contribution to the literature.
doi:10.9775/kvfd.2012.7725 fatcat:2toius7gbjf73lp6ll5uvyka7i