ÉLETKORI SAJÁTOSSÁGOK A MOORE-PARADOXONOS MONDATOK MEGÉRTÉSÉBEN KÉTNYELVŰ GYERMEKEKNÉL

Krisztina Bartha
2020 Hungarológiai Közlemények  
A kétnyelvű gyermekek számos kognitív és végrehajtó funkció működtetésében mutatnak előnyt az egynyelvűekhez képest. Kutatásomban a tudatelmélet fejlődéséhez kapcsolódó képességet vizsgálom kétnyelvű gyermekeknél: a Moore-paradoxonos mondatok megértésének sajátosságait. Ezeket az eredményeket összevetem a szintaktikai tudatosság kompetenciájának fejlődésével. Kutatásom célja, hogy megismerjem a kétnyelvű gyermekek ezen képességeinek jellemzőit, kialakulásuk időpontját, megfigyeljem, hogy
more » ... yeljem, hogy mutatnak-e összefüggést egymással. Kérdéseim: Mikor alakul ki a logikai ellentmondást tartalmazó mondatok megértése kétnyelvű gyermekeknél? Hatással van-e a kétnyelvűség típusa a megértés fejlődésére? Összefügg-e a szintaktikai tudatosság képessége és a Moore-paradoxonos mondatok megértése? Kísérletemben nyolcvan szimultán és szukcesszív kétnyelvű 5–8 éves gyermek vett részt. Eredményeim igazolják, hogy a szimultán kétnyelvű gyermekek gyorsabban fejlődnek a szukcesszív kétnyelvűeknél.
doi:10.19090/hk.2019.4.36-48 fatcat:uwicom4sxnhv7pm5x4qnykfwai