DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF PUPILS IN THE CONDITIONS OF PROFILE EDUCATION: QUANTITATIVE AND QUALITATIVE ANALYSIS OF EMPIRICAL DATA
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ: КІЛЬКІСНО-ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ ЕМПІРИЧНИХ ДАНИХ

L. Shelestova
2018 Ukrainian Educational Journal  
вати в учнів, є критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість. Тому у статті з'ясовано стан реалізації проблеми розвитку творчих здібностей старшокласників в умовах профільного навчання. Автором досліджено розуміння педагогами сутності поняття «творчі здібності», рівень усвідомлення ними завдань щодо творчого розвитку учнів та їх реалізації у практиці. Виявлено види творчих завдань, які найчастіше використовуються у педагогічній практиці для розвитку творчих
more » ... ля розвитку творчих здібностей учнів. Проаналізовано та узагальнено результати опитування щодо використання педагогами технологій та організаційних форм для розвитку творчих здібностей учнів; кількості часу на занятті, що використовується педагогами для досягнення цих цілей. З'ясовано рівень готовності педагогів до власного творчого розвитку. Виявлено позицію педагогів щодо можливостей підвищення ефективності процесу розвитку творчих здібностей учнів в умовах профільного навчання. Ключові слова: творчі здібності; старшокласники; профільне навчання; педагогічні технології.
doi:10.32405/2411-1317-2018-3-99-108 fatcat:xs2odh4chrf7zm7myy6t44p4wy