Medarbejdervalgte medlemmer av bestyrelsen — hvorfor benytter ikke alltid de ansatte deres rettigheter?

Inger Marie Hagen
2011 Tidsskrift for Arbejdsliv  
I Norge, så vel som i Danmark, kan de ansatte kreve representasjon i selskapets styre dersom antallet av ansatte i selskapet overstiger 30 (Danmark 35). Nesten 40 år etter at lovendringene fant sted finner vi ansatterepresentanter i ca halvparten av selskapene i Norge. Hvorfor er det ikke flere som benytter seg av retten til å være representert i selskapets styre? Eller omvendt: ettersom det ikke eksisterer noen plikt til å velge representanter, hvorfor har ansatte i halvparten av selskapene
more » ... gt å kreve representasjon? Svaret på våre spørsmål omhandler viktige strategiske vurderinger for fagbevegelsen; bør rettigheter sikres gjennom loveller avtalefesting? Bør strategiene fremover knyttes til bedre utnyttelse av eksisterende rettigheter eller bør man søke å øke ansattes rett til medbestemmelse overfor eiernivået?
doi:10.7146/tfa.v13i1.108878 fatcat:2lvpzkvtirh2vjf7zqxxyewqx4