Prediction of yield by digital image analysis of vine

Zoran Beslic, Slavica Todic, Sasa Matijasevic
2014 Journal of Agricultural Sciences Belgrade  
Rezime: U radu je prikazan metod procene prinosa grožđa po čokotu na osnovu primene analize nekih elemenata digitalne fotografije. Za analizu su korišćene kolor digitalne fotografije čokota vinove loze (Vitis vinifera L.) sorte Kaberne sovinjon na kojima je obuhvaćen deo sa zonom grozdova. Fotografisanje je izvršeno neposredno pred berbu grožđa, tako što je digitalna kamera montirana na tripod ispred rama koji je označavao zonu od 1 × 1 m 2 i kojim je obuhvaćena cela zona grozdova jednog
more » ... zdova jednog čokota. Za obradu snimljene fotografije korišćen je Adobe Photoshop program uz pomoć kojeg je izvršeno prebrojavanje svih tačaka i plavih tačaka (piksela) u označenom kvadratu. Odmah po izvršenom fotografisanju ispitivanog čokota, obrani su svi grozdovi i izmerena je njihova masa. Primenom linearne regresije utvrđena je relativno jaka korelativna zavisnost (R 2 =0,91) između vrednosti dobijene iz odnosa broja plavih tačaka grozdova / sve tačke fotografije i izmerene mase grožđa. Na osnovu dobijenih rezultata, može se preporučiti ova tehnika za brzu, jednostavnu procenu prinosa grožđa u fazi kada bobice poprime punu sortnu boju pokožice. Ključne reči: masa grožđa, analiza boje, broj piksela. Uvod Procena prinosa grožđa je sastavni deo planiranja i organizacije mnogih mera vinogradarske proizvodnje kojima se reguliše odnos između prinosa grožđa i bujnosti loze kao što su berba grožđa, proređivanje grozdova, rezidba na zeleno i sl. Pored toga, tokom izvođenja eksperimentalnih ogleda, često postoji potreba određivanja odnosa između prinosa i različitih vegetativnih pokazatelja. Tom prilikom je potrebno obrati sve grozdove sa čokota i utvrditi njihovu masu, što uglavnom za istraživače predstavlja dugotrajan i naporan posao. Korektno određivanje prosečnih prinosa grožđa po čokotu je posao koji često i proizvođači grožđa izbegavaju ili nevoljno obavljaju (Dunn i Martin, 2004).
doi:10.2298/jas1402201b fatcat:zfeamn73gza5deawi7bkce4mby