Ochrona zabytkowych dzieł sztuki – zarys problematyki prawnej

Natalia Maria Tończyk
2018 Studia Iuridica Toruniensia  
Uwagi wprowadzające Ochrona zabytkowych dzieł sztuki jest zagadnieniem wieloaspektowym i interdyscyplinarnym, wymaga wiedzy z zakresu nie tylko historii sztuki czy prawa oraz szerokich podstaw humanistycznychhistorycznych i filozoficznych wiążących się z powstaniem i losami danego do dzieła, ale także dziedzin praktycznych, takich jak chociażby konserwatorstwo. Dlatego tak istotne jest współdziałanie na tym polu specjalistów różnych dziedzin, którzy wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności,
more » ... i umiejętności, mogą zachowywać dla potomnych te elementy dziedzictwa kulturowego, które określimy jako zabytkowe dzieła sztuki. O ile jednak konieczność działalności na rzecz ochrony zabytkowych dzieł sztuki w dziedzinach artystycznych czy historyczno--artystycznych jest oczywista, wręcz naturalna, o tyle w aspekcie prawnym kwestia ta pozostaje poza głównym nurtem badań. Nie jest wprawdzie problemem powszechnym (wszak nie każdy obywatel ma problemy prawne dotyczące dzieł sztuki), jednakże błędem byłoby bagatelizowanie jej, jest ona bowiem istotna nie tylko dla rozważań teoretycznych, ale ma także duże znaczenie praktyczne. Niniejszy artykuł nie ma i nie mógłby mieć na celu kompleksowej analizy tytułowego zagadnienia, jego celem jest wskazanie prawnych aspektów ochrony zabytkowych dzieł sztuki i związanych z nimi DATA WPŁYWU: 16 października 2017 r. DATA AKCEPTACJI: 12 grudnia 2017 r.
doi:10.12775/sit.2017.040 fatcat:qrmn56idurbffpueinivtcjl2e