Deiktiese patrone in die verfilming van J.M. Coetzee se Disgrace (2008). Deel 2

Hennie Van Coller, Anthea Van Jaarsveld
2016 Tydskrif vir Geesteswetenskappe  
doi:10.17159/2224-7912/2016/v56n3a8 fatcat:p7sn33gllnfeja3k6n4moikmde