Coordinate measurement systems in verification selection criterion of machining free-form surfaces
Pomiary współrzędnościowe w weryfikacji kryterium doboru strategii obróbkowej powierzchni swobodnych

Grzegorz Skorulski
2016 Mechanik  
W pracy pokazano, w jaki sposób strategia obróbki wykończeniowej może wpływać na jakość i dokładność wytwarzanych powierzchni swobodnych. Analizy dokonano na podstawie pomiarów na współrzędnościowej maszynie pomiarowej. Otrzymane w wyniku pomiaru mapy powierzchni ze zdefiniowanymi błędami były podstawą do weryfikacji kryterium doboru strategii obróbkowej, związanym z jakością wytwarzanych powierzchni. SŁOWA KLUCZOWE: powierzchnia swobodna, strategia obróbkowa, systemy pomiarów współrzędnościowych ■
more » ... w współrzędnościowych ■
doi:10.17814/mechanik.2016.11.494 fatcat:l6bkp4pmmfc5viape6k7sug6pu