EARLY SETTLEMENTS AND PRECUREMENT OF RAW MATERIALS - NEW EVIDENCE BASED ON RESEARCH AT AKANTHOU-ARKOSYKOS (TATLISU- ÇİFTLİKDÜZÜ), NORTHERN CYPRUS

Müge ŞEVKETOĞLU
2008 Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi  
Yakın zamana kadar Kıbns adası ile Anadolu arasmdaki kültür ilişkileri, iki bölge arasmdaki coğrafi yakınlığa karşm, pek önemsenmeyerek göz ardı edilmişti. Ancak son on yıl içerisinde gerçekleşen kazılar eski görüşleri tümü ile değiştirecek verileri ortaya çıkartmış, Kıbns'm yerleşim tarihi ile ilgili kuramlan çürütmüştür. Kıbrıs'ta bize bu verileri sağlayan iki önemli kazı yeri vardır; bunlardan biri adarım güneyinde, 1990' k yıllarm başlarmda kazılan Parekkksha-Shillourokambos, diğeri ise Kıb
more » ... ns'm kuzey kıyısmda, Anadolu'ya çok yalan bir konumdaki Akanthou-ArkosykosA'atksu -Çiftlikdüzü'dür. Çanak Çömleksiz Neoktik döneme ait bu yerleşimde çok sayıda Anadolu kökerûi obsid yen bulunmuştur. Bunlarm sayısı adada şimdiye kadar bulunan obsidyenlerin toplammm birkaç ka tı daha fazladır. Tatksu-Çiftkkdüzü kazısmm bir diğer önemi ise Kıbns'm Anadolu ile olan doğrudan bağlantısını kamtlayan en kesin verileri ortaya çıkartmış olmasıdır. Böylelikle, Anadolu çıkışk olan bk hammadde olan obsidyenin etkik olduğu ticaret ağma, Yakmdoğu'nun yam sıra Kıbrıs da eklen miştir. TaÛısu-Çiftkkdüzü kazılannda Çanak Çömleksiz Neolitik dönemi çeşitk yönleri ile daha iyi anlamamızı sağlayan önemli buluntular da ortaya çıkartılmıştır.
doi:10.22520/tubaar.2008.0003 fatcat:p7kpgxeoxfgmflvpwvpnkuj5fm