ОЦІНКА РОБОЧИХ ЯКОСТЕЙ СОБАК НОРНИХ ПОРІД В УМОВАХ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

L.V. Bula, Yu.M. Pavlenko, L.M. Ladyka, S.V. Svysenko
2019 Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Livestock  
На базі Федерації Мисливського Собаківництва України в Львівської області проводилось випробування та оцінка робочих якостей собак мисливських порід у природних та штучних норах по підсадному звіру. На випробуваннях оцінювались основні показники роботи собак, а саме: чуття і пошук, сміливість, злостивість і правильність хватки, голос, в'язкість, спритність та слухняність за спеціальною шкалою нарахування балів. Щодо результатів випробування вельштер'єрів, встановлено достатньо високу оцінку
more » ... о високу оцінку робочих якостей собак даної породи за такими показниками, як чуття і пошук (18,20±2,901 балів) та в'язкість (26,47±3,062 бала). Що стосується показників спритності та слухняності, найкращу роботу серед собак всіх досліджуваних порід демонструють такси – 16,50 та 4,50 бали відповідно. Собаки породи фокстер'єр виявились кращими за сміливістю, злостливістю і правильністю хватки – 17,9 балів. У цілому аналізуючи результати випробувань по підсадному звіру встановлено, що собаки породи ягдтер'єр мали найвищі бали з показників голос та в'язкість (4,25 та 26,83 бали відповідно). Крім того досить високими були оцінки спритності, чуття і пошуку, сміливості, злостивості і правильності хватки - 14,90; 18,30; 15,60 балів відповідно. Це ще раз доводить, що ягдтер'єр є найбільш роботоздатним собакою для полювання. Показники робочих якостей нащадків племінних псів породи ягдтер'єр свідчать, що за такими ознаками як чуття (16,14 балів), сміливість (16,67 бали), голос (4,33 балів) та спритність (16,33 балів) кращі результати мають потомки плідника Найт-Барта. Серед сук за такими робочими якостями як пошук (19,00 бала) і сміливість (17,33 бала) кращі результати демонструють потомки Димки.
doi:10.32845/bsnau.lvst.2019.3.12 fatcat:362x7huocbayvn4qvfqm3q4hnu