LEGAL REGULATION OF CORRUPTION PREVENTION DURING THE PROVISION OF SERVICES IN THE ACTIVITIES OF ADMINISTRATIVE SERVICE CENTERS

S.S. Fedorishchev
2020 Ûridičnij naukovij elektronnij žurnal  
Федоріщев С.С., здобувач кафедри адміністративного та митного права Університет митної справи та фінансів Наукова стаття присвячена правовому регулюванню запобігання корупції під час надання послуг у діяльності центрів надання адміністративних послуг. В Україні натепер правова основа запобігання корупції під час надання послуг у діяльності центрів надання адміністративних послуг потребує удосконалення. Адже в Законі Україні «Про адміністративні послуги» характеристика механізму процедури
more » ... му процедури надання послуг у діяльності центрів надання адміністративних послуг щодо запобігання корупції містить тільки формальні аспекти й має відсильний характер щодо інших нормативно-правових актів, що своєю чергою призводить до власного й досить протилежного тлумачення норм суб'єктами публічної адміністрації, зокрема й в діяльності центрів надання адміністративних послуг. Напрямками удосконалення правової основи запобігання корупції під час надання публічних послуг у діяльності центрів надання адміністративних послуг є: а) розроблення та прийняття Закону України «Про адміністративні процедури»; б) визначення розміру оплати за види публічних послуг, що надаються центрами надання адміністративних послуг, виключно в законах, а не в підзаконних нормативно-правових актах; в) розроблення та прийняття Закон України «Про адміністративний збір», в якому має бути уніфіковано назву плати за адміністративні послуги, що надають центри надання адміністративних послуг; г) необхідність визначення єдиних розмірів адміністративних зборів для всіх видів публічних послуг. Встановлено, що існування корупційних налагоджених механізмів у вітчизняній системі адміністративного адміністрування, що склалася традиційно, робить проблему налагодження електронного надання публічних послуг у діяльності центрів надання адміністративних послуг такою, що виходить за межі суто технічно-інформаційної. Оптимізація публічного адміністрування шляхом переходу до електронного уряду пов'язана з необхідністю адаптації старих відносин між суб'єктами публічної адміністрації та суб'єктами звернень до нових умов, інакше кажучи, із соціально-інституціональною адаптацією. Ключові слова: адміністративна послуга, запобігання корупції, напрямки, нормативно-правовий акт, послуга, правове регулювання, центр надання адміністративних послуг.
doi:10.32782/2524-0374/2020-5/39 fatcat:62u3vwlqirhqvibpib2ijq26i4