"Abolition of the Parasite State". Historical and Legal Analysis of Regime of the Paris Commune of 1871
"Unicestwienie pasożyta-państwa". Historyczno-prawna analiza ustroju Komuny Paryskiej z 1871 r

Hubert Mielnik
2014 Studenckie Zeszyty Naukowe  
doi:10.17951/szn.2014.17.24.120 fatcat:brygribfgjg3xbaqejxon4unsa