Praktisk-musiske fag i utdanningssystemene i Norden [book]

Gerd Abrahamsen, Eila Lindfors, Anni Stavenskær Pedersen, Michael Dal, Ann-Merete Iversen, Kajsa Borg, Lise-Kari Berg
2011 TemaNord  
doi:10.6027/tn2011-518 fatcat:6eetci3narduxmzntwkya2l5zm