Post-edukacja i antyintelektualizm jako zjawiska kulturowe

Jarema Drozdowicz
2019 Studia Edukacyjne  
This paper makes the attempt to highlight the role played in contemporary education by the notion of post-truth and the influence played in that matter by anti-intellectual tendencies. This issue seems to be imperious in the face of transformation tendencies of the schooling systems and the influence exerted by the world of politics in that context. This text reconstructs the most important aspects of the anti-intellectual stance, treating it as a specific phenomenon of a cultural nature.
more » ... tural nature. Furthermore, the emerging issue of post-education is addressed as it accompanies the anti-intellectual tendencies and strengthens their impact on the schooling level. Both issues are in a clear cause-and-effect relation to the phenomenon of post-truth. Szkoła jest zazwyczaj miejscem, w którym uczniowie po raz pierwszy w swym młodym życiu spotykają się z postawami obywatelskimi, zasadami zorganizowanej współpracy, czy też ideą bezinteresownego zaangażowania na rzecz dobra wspólnoty. Czy będzie to wspólnota rówieśnicza, uczniowska, czy też szerzej pojmowana partycypacja społeczna -granice tej postaci zbiorowej współodpowiedzialności za formowanie rzeczywistości wyznaczane są dzięki bezpośredniemu doświadczeniu życia z innymi, takim jak chociażby doświadczenie szkolne. Jakkolwiek jednak nie rozpatrywać szkolnego doświadczenia jako pierwszej lekcji odpowiedzialności, to samo doświadczenie życiowe dostarcza nam także nauki zgoła odmiennej. Mówi ona nam niekiedy, iż podejmowanie wysiłku, odpowiedzialność za słowa i czyny, czy też trwanie w prawdzie nie zawsze jest opłacalną strategią w bieżącej kondycji współczesności. Z punktu widzenia partykularnego interesu częściej wycho-
doi:10.14746/se.2019.54.5 fatcat:6mxorm7kgnegtkscaxo4harbtm