Microstuctural and Compositional Studies of Stainless Steel Samples in the Context of Critical Raw Materials Importance for Long-Term and Safe Operation of Nuclear Power Plants

Ivaylo Naydenov, Marta Alves, Silviya Boycheva, Maria F. Montemor, Kalin Filipov
2018 Zenodo  
The critical raw materials are defined by the European commission as materials having high importance for the EU economy and/or high supply risk. Some of those materials are used in nuclear power plants. The characterization of construction materials that contain critical raw materials and in the same time have importance for nuclear safety and long-term operation, is a vital part of the raw materials related research. The current paper shows some results from analysis of stainless steel
more » ... from Kozloduy NPP. Критичните суровини са определени от Европейската комисия като материали с висока важност за икономиката на Европейския съюз и/или с висок риск за сигурността на доставките им от трети страни. Част от тези суровини се използват и в конструкционните материали, използвани в ядрените електрически централи. Характеризирането на материалите, съдържащи критични суровини и същевременно имащи отношение към ядрената безопасност и дългосрочната експлоатация, е важна дейност от обхвата на тези изследвания. В настоящата статия са представени данни от анализи на образци от неръждаема стомана от АЕЦ "Козлодуй".
doi:10.5281/zenodo.3063443 fatcat:uqzbtfhjsnahreihl2obv6sida