Zbigniew Czachór (red.), Unia Europejska po Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy, Wydawnictwo INPiD UAM, Poznań 2006, ss. 167

ADAM JASKULSKI
2007 Rocznik Integracji Europejskiej  
doi:10.14746/rie.2007.1.22 fatcat:5s2iwqzjtfg2jac5fn4tuoxm6u