Konsep Pendidikan dalam Perspektif Muhammad Natsir

Firdaus Firdaus
2020 Al-Hikmah Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan  
Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat urgen dalam kehidupan manusia. Urgennya pendidikan tersebut menjadikan para pakar pendidikan banyak memberikan pemikiran-pemikirannya dalam rangka meningkatkan kualitas dari pendidikan itu sendiri. Salah satu tokoh bangsa yang peduli terhadap dunia pendidikan adalah Muhammad Natsir. Muhammad Natsir banyak memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka memajukan pendidikan di Indonesia. Menurut Natsir pendidikan haruslah berlandaskan Tauhid. Menghilangkan
more » ... d. Menghilangkan ketauhidan dalam dunia pendidikan merupakan suatu kesalahan yang sangat besar dan jugamerupakan kelalaian yang sangat besar pula. Muhammad Natsir juga menawarkan arah pendidikan yang menyeluruh (integral). Artinya dalam dunia pendidikan tidak lagi mengenal pemisahan antara agama dan sains.
doi:10.25299/al-hikmah:jaip.2020.vol17(2).4272 fatcat:v2ezewoturb6bh4ccwmthdok4m