Sprawozdanie z Konferencji Slawistycznej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie: "Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty językowe, literackie, kulturowe. Historia, stan obecny i perspektywy rozwoju", Olsztyn 28–29 czerwca 2013 r

Izabella Siemianowska
2014 Studia Wschodniosłowiańskie  
doi:10.15290/sw.2014.14.36 fatcat:bs7pngyu6bbgrof6k5cj3fc64q