Yakın Refleksin İstemli Kontrolü: Bir Olgu

Serpil Akar, Birsen Gökyiğit, Ebru Demet Aygıt, Pelin Kaynak, Ahmet Demirok
2014 Türk Oftalmoloji Dergisi  
Yakın refleksin spazmı; ezotropya, yalancı miyopi ve pupiller miyozis'in aralıklı ve değişken epizodlarını kapsayan nadir bir bozukluktur. Genellikle fonksiyonel kökenlidir ve en çok genç hastalarda görülür. Yakın refleksin spazmının tedavi seçenekleri değişken başarıya sahiptir. Yakın refleks spazmının etyolojisinin histeri olabileceğinden şüphelenildiği durumlarda, psikoterapinin faydası ispatlanmıştır. Yakın refleksin fonksiyonel spazmına sahip olan 11 yaşında bir kız çocuğu olgusu
more » ... ğu olgusu bildirmekteyiz. Semptomlar toplam iki yıllık bir süre devam etti. Siklopleji ve gözlük düzeltmesi (yakında artı cam ilaveli) ile semptomatik rahatlama sağlandı. Hastaya aynı zamanda psikolojik danışma da yapıldı. Vakamızda yakın refleksin fonksiyonel spazmı iki yıl sonra spontan olarak düzeldi. (Turk J Ophthalmol 2014; 44: 161-3) Anahtar Kelimeler: Yakın refleksin spazmı, akomodasyon spazmı, şaşılık, yalancı miyopi, miyosis Spasm of the near reflex is a rare disorder that involves intermittent and variable episodes of esotropia, pseudomyopia, and pupillary myosis. It is usually functional in origin and is seen mainly in young patients. Treatment options for spasm of the near reflex have had variable success. In instances where the etiology of spasm of the near reflex was suspected to be hysteria, psychotherapy has proven beneficial. We report the case of an 11-year-old girl who had functional spasm of the near reflex. The symptoms persisted for two years. Symptomatic relief was achieved by cycloplegia and spectacle correction (added plus lenses at near). The patient also underwent psychological counseling. In our case, the functional spasm of the near reflex spontaneously resolved after 2 years. (Turk J Ophthalmol 2014; 44: 161-3)
doi:10.4274/tjo.03525 fatcat:ph3wdf6fcncrffu6ix6lkbyfvm