Dinoflagellat Kistlerinin Deniz Yüzey Suyu Hidrografik Koşulları İle İlişkisi ve İndikatör Olarak Kullanımı

Serdar Uzar, Hilal Aydın
2019 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi  
Dinoflagellat kistlerinin deniz yüzey suyu hidrografik koşulları ile ilişkisi ve indikatör olarak kullanımı. Acta Aquatica Turcica, 15(1), 99-107. Özet Dinoflagellatlar türden türe değişmekle birlikte farklı hayat döngüleri barındırmaktadır. Dinoflagellatlardan bazıları hayat döngülerinde kalıcı kistler olarak adlandırılan yaşam formları üretirler. Kalıcı kistler güçlü duvar yapısı ve sediment tabakaları arasında uzun süre korunmasından dolayı önemlidir ve bu kistler hücrelerin gelecek
more » ... in gelecek popülasyonları oluşturmasını sağlar. Dinoflagellat kistleri denizel ortamlarla ilgili kalıcı ve kullanıcı bilgiler içermektedir. Bu yüzden dinoflagellat kistleri son yıllarda sıklıkla yüzey suyu koşullarını yansıtan birer araç olarak kullanılmıştır. Bu çalışmanın amacı kistlerin deniz yüzey suyu ile olan ilişkilerininin geçmiş jeolojik devirler ve güncel verilerle derlenerek değerlendirilmesidir. Anahtar kelimeler: dinoflagellat, fitoplankton, indikatör, kalıcı kist, sediment Dinoflagellate Cysts Relationship with Sea Surface Water Hydrographic Conditions and their Use as Indicator Abstract Dinoflagellates have different life cycle depend on species diversity. Some dinoflagellates can produce a living form called resting cysts in their life cycle. Resting cysts are important due to their strong cyst wall and long time preservation between sediment layers, and the cysts bring some new populations. The dinoflagellate resting cysts reserve some permenant and useful information. Therefore, recently dinoflagellate cysts have been used as a tool which present sea surface conditions. Aim of this study is to evaluate and review dinoflagellate cysts and their relationship with sea surface condition with past geological ages and recent data.
doi:10.22392/egirdir.441233 fatcat:btpxdt3q4ngpthqvjtol42iuii