The main directions of activity of the Central Council of the Inventor Workers' Society of Ukraine in the 1930s
Основні напрями діяльності Центральної Ради Товариства робітників-винахідників України у 1930-ті рр

O. Kostyukova
2019 Cherkasy University Bulletin Historical Sciences  
КОСТЮКОВА Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри туризму і готельноресторанної справи ННІ економіки і права Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького Orcid ID: 0000-0002-9617-3381 e-mail: olena_tur@ukr.net ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА РОБІТНИКІВ-ВИНАХІДНИКІВ УКРАЇНИ У 1930-ті рр. У статті, на основі аналітичних досліджень, розкрито векторність напрямків діяльності Центральної Ради Товариства робітників-винахідників України у 1930-х
more » ... ів України у 1930-х роках. Це був період перших п'ятирічок, які вимагали прискорених темпів розвитку промисловості, сільського господарства та інших галузей народно-господарського комплексу. Як було встановлено, саме такі напрями стали основними в діяльності товариства, до якого масово залучали робітничий клас -пролетаріат, як основу нового соціалістичного устрою, що утверджувався в Україні. Ключові слова: Товариство робітників-винахідників, винахідництво, бюро винахідництва, соцполітдоговір, експертиза, рацпропозиція. Постановка проблеми. Діяльність Центральної Ради Товариства робітниківвинахідників у 1930-х рр. в Україні є актуальною темою, яка надає додаткові наукові відомості та знання про організаційні засади утвердження більшовистського режиму нагляду за громадянами України, з метою їхнього максимального залучення до роботи, спрямованої на зміцнення політичних та соціально-економічних основ тоталітарної держави. З такою метою надавався дозвіл на створення і діяльність значної кількості громадських об'єднань -партії потрібна була масовість. Товариство робітниківвинахідників було створене за рішенням зборів ініціативної групи у Харкові 6 травня 1924 р., а чинну в 30-х роках назву воно отримало на пленумі, який відбувся 27 квітня 1930 р. Активізація товариства припала саме на тридцяті роки перших п'ятирічок, на період індустріалізації та колективізації, що потребувало нової техніки і нових кадрів з «потрібним» мисленням. Підготовка таких робітничо-пролетарських кадрів відбувалася безпосередньо на виробництві. Практична робота поєднувалася з навчанням на курсах, семінарах. Нестачу знань для впровадження винаходів робітниками доповнювали інженерно-технічні спеціалісти. Проте багатьом з них нова влада не довіряла і готувала своїх вірних помічників у справі соціалістичних перетворень. Необхідно відмітити і прагнення робітників-винахідників максимально використати можливість застосовувати свої винахідницькі навички і вміння. Товариство спрямовувало свою діяльність у напрямку промисловості, сільського господарства, оборонної роботи, дитячого винахідництва, наукового дослідництва тощо. Мета. Проаналізувати сутність і значення участі Центральної Ради Товариства робітників-винахідників України у політичних і соціально-економічних процесах 1930-х рр., а також окреслити основні напрямки його діяльності. Дослідження діяльності Центральної Ради Товариства робітників-винахідників в Україні у цей період окремо не розглядалося, але оглядово згадувалося в наукових працях М. Кармазіної, Ю. Степанчука, С. Свистовича.
doi:10.31651/2076-5908-2019-2-77-82 fatcat:kshgyctmizdh5gy6lepfnzq2gq