ELGESIO SUNKUMAI IR ASMENYBĖS BRUOŽAI VAIKYSTĖJE

Rasa Barkauskienė, Gabija Kundrotaitė, Izabelė Grauslienė, Lina Gervinskaitė-Paulaitienė, Danguolė Čekuolienė, Asta Zbarauskaitė
2015 Psychology. Research papers  
Straipsnyje analizuojama vaikų elgesio sunkumų ir asmenybės bruožų sąveika, siekiama nustatyti, ar specifinės asmenybės bruožų konsteliacijos būdingos dažniau nei tikėtina tam tikrai elgesio sunkumų raiškai. Tyrime* informaciją apie vaikų elgesio sunkumus – agresyvų elgesį, taisykles laužantį elgesį bei dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo sunkumus – pateikė 451 vaiko nuo 6 iki 11 metų tėvai, užpildydami 6–18 metų Vaiko elgesio lapą (CBCL 6–18; Achenbach & Rescorla, 2001, cituojama pagal
more » ... ma pagal Žukauskienė ir Kajokienė, 2006) bei Hierarchinį vaiko asmenybės aprašą (HiPIC, Mervielde & De Fruyt, 1999). Tyrimo rezultatai parodė, kad stipriausiai su vaikų elgesio sunkumais susiję geranoriškumas bei sąmoningumas, silpniau – emocinis nestabilumas ir vaizduotė. Nustatyta, kad vaikams, turintiems elgesio sunkumų, dažniau nei tikėtina atsitiktinai būdingi išreikšto ekstravertiškumo ir vaizduotės bruožų derinys, taip pat pažeidžiamumą nurodantis asmenybės bruožų paternas – didelio ekstravertiškumo, mažo geranoriškumo ir sąmoningumo bruožų junginys.
doi:10.15388/psichol.2014.50.4888 fatcat:cgy7hlzj35guhh2x43pqyit36i