PARCURSUL ISTORIC ȘI PROBLEMATICA CONCEPTULUI DE CUVÂNT REALITATE ÎN TRADUCERE

Corina IORDAN
2018 Studia Universitatis Moldaviae: Stiinte Umanistice  
Cuvintele realități au existat încă din vremurile când a început comunicarea între reprezentanții diferitelor culturi, însă înțelegerea acestui concept, precum și lucrări științifice dedicate fenomenului, au apărut abia la începutul secolului al XX-lea. Lucrarea de față reprezintă un studiu diacronic al conceptului de cuvânt realitate, precum și un studiu com­parativ-contrastiv al termenilor utilizați de către lingviști pentru a vorbi despre acesta.THE HISTORY AND THE PROBLEMS OF THE REALIA
more » ... S OF THE REALIA WORD CONCEPT IN TRANSLATIONThe realia words existed since the communication between the representatives of different cultures began, but the comprehension of this concept, as well as, scientific works dedicated to this phenomenon, appeared only at the beginning of 20th century. This paper is a diachronic study of the realia word concept, and a comparative and contrastive study of the terms that have been used to talk about it.
doaj:b7c78954b605428f9e39cfe6059db138 fatcat:osgu7err4rewjemxgnd66w4jwe