Open access -kustantajien evaluointi tieteellisen kirjaston näkökulmasta

Mika Holopainen, Marjo Kuusela, Markku Roinila
2018 Informaatiotutkimus  
In this article we will examine the question of how open access publishers should be evaluated from the point of view of library acquisition services or of a researcher who considers publishing in an OA journal. We will present a method for evaluation of the practices of OA publishers and the impact of their e-journals. Our method combines quantitative and qualitative analysis and can also be applied to evaluating singular OA journals. Tässä artikkelissa tarkastelemme sitä, miten open access
more » ... iten open access -julkaisijoita tulisi arvioida kirjastojen hankintapalvelujen tai avointa julkaisemista harkitsevan tutkijan näkökulmasta. Esittelemme kvantitatiiviseen ja kvalitatiiviseen arviointiin perustuvan menetelmän, jonka avulla voidaan arvioida OA-julkaisijan uskottavuutta ja sen julkaisemien lehtien vaikuttavuutta. Samaa laadunarviointimenetelmää voidaan soveltuvin osin käyttää myös yksittäisten open access -lehtien laadun arviointiin.
doi:10.23978/inf.70192 fatcat:sh3apreerzbq5menimj7rghdba