KAIP ĮMANOMAS ĮNIRTINGAS ŽALIŲ BESPALVIŲ IDĖJŲ MIEGAS?

Kristupas Sabolius
2012 Problemos  
Garsioji Chomskio frazė "Colorless green ideas sleep furiously" yra gramatiškai taisyklingas, bet logiškai prieštaringas teiginys. Ir nors empiriniame pasaulyje tokio fenomeno aptikti neįmanoma, vaizduotės plotmėje šis oksimoroniškas darinys gali atsiverti kaip tam tikras patirties rakursas. Negana to, priešybių įsisąmoninimas išryškina latentinius pačios vaizduotės veikimo bruožus. Remiantis Anaksimandro, Becketto, stoikų, Descartes'o, britų empiristų, Husserlio ir Sartre'o įžvalgomis, šiame
more » ... įžvalgomis, šiame straipsnyje Chomskio sakinys traktuojamas kaip fenomenologinės pratybos, leidžiančios lavinti sąmonės pasyvumo ir aktyvumo dinamiką, o loginį prieštaravimą paverčiančios kitimo orientacijos principu.Pagrindiniai žodžiai: vaizduotė, apeironas, imagination dead imagine, asociacija.How is Furious Sleep of Colorless Green Ideas Possible?Kristupas Sabolius SummaryThe article is based on the sentence composed by Noam Chomsky: "Colorless green ideas sleep furiously". Although a phenomenon referred to by thisgrammatically correct, but logically contradictory phrase is not to be found in the empirical field, it can stimulate a certain perspective of experiencein the field of imagination. The cultivation of this oxymoronic unity of opposites serves for a better understanding of the latent function of imagination. Based on the insights of Anaximander, Beckett, Stoics, Descartes, British Empiricists, Husserl, and Sartre, this sentence is reconsidered as a phenomenological exercise facilitating the dynamism of the activity and passivity of consciousness as well as turning the logical contradiction into the principle of orientation of change.Key words: imagination, apeiron, imagination dead imagine, association.
doi:10.15388/problemos.2012.0.1292 fatcat:dtfzzsyngzg6fou3ci7jotxc3y