Challenges in the interpretation of lyric texts

Ivana Buljan-Legati
2016 Zbornik Radova Akademije Umetnosti  
Izazovi u interpretaciji lirskih tekstova Oni su sretni tako; ja sam sretna ovako. Život se u cijelosti izmijenio. Po tome, cijelo njezino biće, čak njezina ljepota, postade na trenutak, nešto prašno i zastarjelo. Virdžinija Vulf "Svjetionik" Apstrakt: Izabrati pravi put do odgovora na pitanje kako se poezija kroz stoljeća gubila i izgubila svoju svrhu u sve većoj praznini svemira i kako se od neizbježne i dobrodošle društvene rabote pretvorila u pojavu koja će zbog prevelike sumnjičavosti
more » ... sumnjičavosti prema jeziku zajednice, svjetonazoru većine, prema protežnoj stvarnosti morati napustiti svoje sugrađane, moguće je, možda, obavi li se prethodno (barem) grublja rekonstrukcija smisla i prirode stalnih mijena u poetskom mehanizmu (detaljnija prikazba enormno bi proširila obim ovoga rada), te stilskoga i recepcijskog puta koji je prevalila lirika do današnjih dana, budući da je svaki izbor mogućnosti jezičnoga sustava u određenom povijesnom periodu ubrzo navieštavao i svoju granicu. Lirika će od popularnoga, zabavnog i poučnog roda kao transparentnog sredstva društvene komunikacije koje je, generirajući postojane izvjesnosti, pojedinca uvelo u zajednicu i davalo mu osjećaj kontrole nad vlastitom sudbinom i smislom, proporcionalno prevlasti estetske dimenzije njezinih tekstova (koja će s vremenom zamijeniti predznak pismenosti), postajati sve teže prispodobiv i savladiv, u određenim periodima gotovo neprenosiv umjetnički zor. Publika će u takvim okolnostima imati sve manje razumijevanja i širokogrudnosti prema njezinim "slabostima".
doi:10.5937/zbakum1604168b fatcat:is5ivgu6bbcfpajjo7xnr5d2g4