Yalın Üretim Tekniklerinin Otomotiv Yan Sanayisinde Uygulanmasının Analizi

Serap AKCAN, Begüm DEMİRDAK
2019 Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi  
Öz Üretim firmalarının sayısındaki artış, işletmelerin rekabetini artırmaktadır. Bu nedenle, minimum israf ve maliyet ile maksimum üretimi gerçekleştirmeyi hedefleyen yalın üretim teknikleri kullanılmaya başlanmıştır. Ancak firmalar, yalın üretimin tam anlamıyla uygulanmasında bazı güçlüklerle karşılaşmaktadırlar. Bu çalışmada, yalın üretime tam uyumluluğun incelenmesi, tüm tekniklerin aktif kullanımının tam anlamıyla analiz edilmesi, adaptasyon sürecinin incelenmesi ve yalın üretimin
more » ... rının benimsenmesinin analiz edilmesi için bir anket çalışması sunulmuştur. Anket sonuçlarına göre bu çalışmada incelenen firmaların yalın üretim uygulamalarını aktif bir şekilde kullandıkları ve yalın üretim tekniklerinin çoğunu birlikte kullanması gerektiği görülmüştür. Abstract The increase in the number of production firms intensifies the competition of enterprises. For this reason, the lean techniques, which aim the maximum production with minimum waste and cost, came into use. However, firms experience some difficulties while implementing the lean production in its entirety. In this study, a survey is presented for investigation of full compatibility with lean production; in-depth analysis of the active use of all techniques, investigation of the adaptation process and analysis of the adoption of lean manufacturing practices. As a result of the survey, it is seen that firms investigated in this study implement lean production techniques actively and most of the lean production techniques should be used together.
doi:10.21605/cukurovaummfd.601457 fatcat:rniys7wbxjczdk7vqzcawcxi3a