FORMATION OF PROFESSIONAL ABILITIES OF FUTURE PRE-SCHOOL TEACHERS OF EUROPEAN INTEGRATION
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙМАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНОЇОСВІТИВ УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Yuliia Volynets, Catherine Volynets
2019 Osvìtologìčnij diskurs  
Формування професійних здібностей майбутніх педагогів дошкільної освіти в умовах євроінтеграції УДК 378.147 Юлія Волинець ORCID ID 0000-0002-3849-0821 кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, Україна, 04053, м. Київ, Україна, y.volynets@kubg.edu.ua Катерина Волинець ORCID ID 0000-0002-5912-7140 доцент, кандидат педагогічних наук, професор кафедри дошкільної
more » ... ри дошкільної освіти Педагогічного інституту, Київський університет імені Бориса Грінченка вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, Україна, 04053, м. Київ, Україна, k.volynets@kubg.edu.ua ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ У статті розкриваємо проблему формування професійних здібностей майбутніх дошкільних педагогів в умовах євроінтеграції. Проаналізовано стан досліджуваної проблеми в сучасній теорії та практиці; з'ясовано особливості формування професійних здібностей майбутніх дошкільних педагогів; охарактеризовані професійні здібності студентів-майбутніх дошкільних педагогів в процесі освітньої діяльності. Окреслено ймовірні шляхи щодо інтенсифікації руху сучасної професійної освітньої системи у європейську освітньо-наукову спільноту та перспективні напрями подальших наукових досліджень. Ключові слова: вища освіта; євроінтеграція; майбутні дошкільні педагоги; мотивація; освітній простір; професійні здібності. Вступ. Ми переживаємо зараз глобальні та динамічні зміни в науковоосвітньому просторі, коли проблеми професіоналізму педагога, його педагогічної майстерності, професійної творчості стають дедалі більш значущими у теорії і
doi:10.28925/2312-5829.2020.2.7 fatcat:hskjnqjohbhqrdcakoeyq5rh6a