Identitat, ideologia i argumentació en les cartes al director del diari Levante EMV

Enric Portalés Llop
2017 Estudios de Lingüística. Universidad de Alicante (ELUA)  
Our study aims at analysing how writers introduce themselves in texts written to the Letters to the Editor section of Levante EMV. We have compiled 127 letters, paying attention to how these writers identify themselves throughout the information and data they provide (name, gender) and, additionally, how this information can be inferred by the pragmatic/stylistic strategies selected. We understand that textual implications (grammar and lexical choices) offer relevant information about the
more » ... ion about the authors' identity, the defence of a given ethical world, a specific ideology, etc. If authors can control the use of those specific choices, the argumentation of their writing will be reinforced; if this is not fulfilled, it may contribute to a wrong interpretation of their own arguments. Resum El nostre estudi es basa en l'anàlisi de l'autopresentació dels escriptors de cartes al director del diari Levante EMV. N'hem seleccionat 127 i hem dividit el treball en la identificació dels autors per la informació que ells mateixos aporten (nom, sexe) i aquella que es pot inferir de les tries pragmaestilístiques que han fet. Concloem que els indicis textuals triats (persones gramaticals, possessius, etc.) transmeten tot d'informacions rellevants sobre la identitat dels autors, la defensa d'un determinat món ètic, una ideologia, etc. Si l'autor ha controlat minuciosament l'aparició d'aquells indicis, reforçarà l'argumentació del seu escrit; si no ho ha fet, pot contribuir a una interpretació contrària dels seus arguments.
doi:10.14198/elua2017.31.13 fatcat:53wcx7tubzcvllcsbv3ssm6m4u