Elementy kapitału intelektualnego w raportach rocznych spółek giełdowych

Anna Bagieńska, Renata Burchart
2018 Optimum Economic Studies  
ELEMENTY KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO W RAPORTACH ROCZNYCH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH Streszczenie Cel -Ocena zakresu i stopnia dobrowolnego raportowania elementów kapitału intelektualnego w raportach rocznych największych spółek akcyjnych w Polsce. Metodologia badania -Badanie oparto na połączeniu metody analizy treści i metody analizy morfologicznej raportu rocznego, a w szczególności sprawozdania z działalności zarządu spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie -indeks WIG 20. Wynik
more » ... ndeks WIG 20. Wynik -Na podstawie analizy treści raportów rocznych spółek z indeksu WIG 20 potwierdzono założoną tezę, że pomimo braku rozwiązań legislacyjnych spółki raportują informacje o kapitale intelektualnym przedsiębiorstwa. W największym stopniu i zakresie raportowane są elementy kapitału relacyjnego oraz kapitału ludzkiego. Kapitał strukturalny natomiast dominuje wśród informacji niefinansowych podawanych przez spółki energetyczne i paliwowe. Opisowy charakter podawanych informacji potwierdza dostrzeganie istoty raportowania kapitału intelektualnego pomimo utrudnień związanych z jego identyfikacją i pomiarem. Oryginalność/wartość -Podjęta próba prezentacji kapitału intelektualnego za pomocą jego elementów jest sposobem, który może zostać zaadoptowany do opracowania standardów raportowania kapitału intelektualnego czytelnych dla potencjalnych interesariuszy. Słowa kluczowe: kapitał intelektualny, raport roczny, raportowanie niefinansowe ELEMENTS OF INTELLECTUAL CAPITAL IN THE ANNUAL REPORTS OF LISTED COMPANIES Summary Goal -The aim of the article is to assess the scope and degree of reporting information about intellectual capital in the annual reports of the largest companies. Research methodology -The research study comprises all the companies listed in the Warsaw Stock Exchange Index WIG 20. The research is based on the method of the analysis of the contents of activity reports of the researched companies and on the method of morphological analysis and descriptive analysis. Score -On the basis of the analysis of annual reports of 20 companies listed on the Warsaw Stock Exchange WIG-20, the following thesis was verified: despite the lack of specific solutions regarding the
doi:10.15290/oes.2018.04.94.03 fatcat:ymc336s2bzduvmuzizvkssvhym