ON THE OCCACION OF DECEMBER, 3th-THE WORLD DAY OF THE HANDICAPED PEOPLE-ORGANIZED EXEBITION OF PHOTOGRAPHS "WE ARE ONE WORLD" IN THE INSTITUTION OF DEMIR KAPIJA

Tanja MISHOVSKA, Vanesa ANDOVA
2000 Journal of Special Education and Rehabilitation  
Po povod Treti dekemvri Me|unarodniot den na licata so posebni potrebi (licata so pre~ki vo razvojot), be{e oranizirana izlo'ba na fotografii na licata smesteni vo Specijalniot zavod vo Demir Kapija. Vo izlo'bata bea prezentirani i likotvorbi izraboteni od licata so posebni potrebi, opfateni so tretman od drugi institucii, kako POU "Idnina#-Skopje, Dneven centar "Ilinden# od Kriva Palanka, "Algoritam centar#-kompjuterski edukativen centar od Skopje, Zavod za za{tita i rehabilitacija-"Bawa
more » ... # od Strumica. Fotografiite od 'ivotot na licata so posebni potrebi od Specijalniot zavod vo Demir Kapija bea izraboteni od profesionalniot fotograf Vlaho Bran|olica, a so svoi dela se pretstavija i Toma Dimovski, Dragoqub Nikolovski, Katerina Nikolovska. Izlo'bata be{e postavena vo Muzej na grad Skopje od 3 do 17 dekemvri 2000 godina, a ponatamu se predviduva postavkata da prodol'i i vo {esnaeset drugi gradovi vo Makedonija . Vo tekot na dvonedelnata postavenost na izlo'bata se realiziraa organizirani poseti na u~enici od osnovnite i sredni u~ili{ta od Skopje. Na{ata funkcija vo tekot na izlo'bata be{e stru~no prezentirawe-vodewe niz izlo'bata, pridru'eno oprateno so komentari, objasnuvawa, li~ni do'ivuvawa, pra{awa i odgovori. Se obidovme, a se nadevame deka uspeavme da organizirame i eden vid na rabotilnica, na koja vo interaktiven pristap go dobivavme potrebnoto vnimanie na uslovno re~eno licata bez pre~ki vo razvojot ili bez posebni potrebi. Celta na stru~noto vodewe niz izlo'bata be{e: jaknewe na javnata svest za ~ovekovite prava, t.e. za pravata na licata so posebni potrebi vo Makedonija, so {to se ovozmo'i zapoznavawe, informirawe na posetitelite so sekojdnevieto na licata so posebni potrebi (nivniot 'ivot, osamenost, napu{tenost, izoliranost). Izlo'bata be{e podelena na nekolku prekrasno obmisleni celini. Prvata Celina ja so~inuvaa izrabotkite na licata so posebni potrebi od Zavodot za za{tita i rehabilitacija-"Bawa Bansko#-Strumica. Licata {to ja posetuvaa izlo'bata, preku izrabotkite se zapoznavaa so ednakvite mo'nosti i ednakvite sposobnosti za izrazuvawe na licata so telesna popre~enost. Vovedot vo izlo'bata na fotografiite od licata smesteni vo zavodot vo Demir Kapija se realizira{e preku trite grupi na pra{awa {to im bea postaveni na tie lica i nivnite odgovori, a se vo vrska so toa {to im se dopa|a-ne dopa|a vo zavodot i koi se nivnite 'elbi.
doaj:c9cb37f4b630483daf540a87592f0467 fatcat:qqpnm36edbbrdd4wp77ztk3epq