Childhood Shock and Its Treatment in Childhood

Agop Citak
2013 The journal of child  
Çocukluk Yaş Grubunda Şok ve Tedavisi Şok çocukluk yaş grubunda önemli mortalite ve morbidite nedenidir. Dolaşım sistemindeki bozukluk sonucu dokuların gereksinim duyduğu oksijen ve diğer besin maddelerinin karşılanamamasına şok denir. Klinik bir tanı olan şok birçok farklı nedene bağlı olarak gelişir. Şokun tanı ve tedavisinde gecikme geri dönüşümlü olan kompanse şokun ilerleyerek çoklu organ yetmezliği gelişmesine neden olur. Erişkin hastalardan farklı olarak çocuklarda hipotansiyon geç
more » ... e gelişir. Şüphe eşiğinin düşük olması erken sıvı tedavisi, hastanın ileri bir merkeze zamanında transferi hastanın prognozunu belirgin olarak etkiler.
doi:10.5222/j.child.2012.099 fatcat:zaqe3riqwvf7zopjlrtjh35yme