Een 'War and Society'-geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog

Pepijn Brandon
2014 BMGN: Low Countries Historical Review  
doi:10.18352/bmgn-lchr.9738 fatcat:umulpf56xbdttdkgrjzqvfzhcm