REKABET HUKUKUNDA ÜÇ KAT TAZMİNAT

Doç Topçuoğlu
unpublished
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADÎ VE İDARÎ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ Sayın Başkanım, çok teşekkür ederim. Gerçekten bir hukuk bilgesinin oturum başkanlığı yaptığı toplantıda konuşmacı olmak benim için çok ayrı bir şeref ve ağır bir sorumluluk. Bu vesileyle kendimi şanslı hissediyorum. Sayın dekanlarım, kıymetli hocalarım, çok seçkin misafi rler; Rekabet Hukukunda 3 Kat Tazminat konulu ABD uygulamasında oldukça yaygın, önemli, caydırıcı ve o yönüyle de hep ilgi çekici bir konuyu
more » ... ici bir konuyu takdim etmeye çalışacağım. I) Genel BİLGİ Kusur şartına bağlı ve zararla sınırlı geleneksel tazminat anlayışının, rekabet ihlalleri ile mücadelede idari yaptırıma ek olarak, beklenen etkiyi göstermediği açıktır. Buna karşılık, tazminat taleplerinin rekabet ihlalleri ile mücadelede önemli bir yol olacağı iddiasına, ABD uygulamasındaki üç kat tazminat (treble damage) sisteminin kuvvetli bir destek sağladığı söylenebilir. Gerçekten, üç kat tazminat anlayışı ile rekabet ihlallerinden zarar görenler, tazminat davası açmak için teşvik edilmiş; buna karşılık, söz konusu ihlallerle rakiplere, alıcı ve nihai tüketicilere zarar vermek isteyenler ise caydırılmak istenmiştir.
fatcat:nlxwyk63tja3lmbwr2fsitnvcq