Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige i Dag Solstads romanprosa

Atle Skaftun
2003 Nordlit: Tidsskrift i litteratur og kultur  
Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige er tittelen på en av DagSolstads romaner, en roman som vi finner ca. midt i forfatterskapet.Solstad debuterte i 1965, Forsøk er fra 1984, og Solstads siste komhøsten 2002. Tittelen er imidlertid sentral i forfatterskapet også påandre og mer interessante måter.
doi:10.7557/13.1958 fatcat:g3b4ghjkazd6zm4fglx4csivam