Hitlerowskie plany przebudowy Sieradza

Krzysztof Lesiakowski
2015 Dzieje Najnowsze  
Hitlerowskie plany przebudowy Sieradza W następstwie klęski wrześniowej Sieradz znalazł się na terenach włączonych do III Rzeszy. Miasto było siedzibą powiatu, który wchodził w skład tzw. rejencji, najpierw w Kaliszu, a od kwietnia 1941 r. w Łodzi. Natomiast rejencja była częścią Kraju Warty (Wartheland). Fakt, że miasto zostało włączone do hitlerowskich Niemiec, oznaczał zwiększony nacisk germanizacyjny -zagładę Żydów, deportacje i surowe represje wobec Polaków, osiedlanie ludności
more » ... udności niemieckiej, likwidację polskich szkół oraz instytucji życia kulturalnego. Wyrazem dążeń germanizacyjnych były także zamiary przebudowy polskich miast, w tym Sieradza. Dzięki projektowanym na dużą skalę przedsięwzięciom miały one upodobnić się do tego typu ośrodków w Rzeszy, a jednocześnie stać się naocznym dowodem wyższości niemieckiego gospodarowania nad polskimi dokonaniami sprzed 1939 r. Powołanie się na ten ostatni argument z pewnością sprzyjało umocnieniu niemczyzny na zaanektowanych obszarach. Autor tekstu opublikowanego na łamach pisma "Wartheland. Zeitschrift für Ausbau und Kultur in deutschen Osten" nie ukrywał, że budowa nowoczesnych obiektów powinna być oznaką odrodzenia się germańskiego ducha i jednocześnie czynnikiem, który sprawi, że "Niemcy w Kraju Warty swoją nową ojczyznę szybko pokochają"
doi:10.12775/dn.2015.1.03 fatcat:jgadndmtuffo5hzlaxdj3ge7ka