Nekoliko bilješki o Steli Svetonija Jonua

Dražen Maršić
2018 Radovi Razdio povijesnih znanosti  
U radu se razmatraju najvažnija pitanja vezana uz stolu Svctonija Jonija, pronađenu u Bolu na otoku Braču: 1. je li na stcli prikazan lik pokojnika ili morsko božanstvo (Neptun?); 2. kako treba čitati pokojnikovo ime (ktignomcn); 3. koji su razlozi tektonsko-strukturalnih osobina spomenika; 4. kada je izrađen. Kao polazište raspravi donosi se sumaran pregled dosadašnjih istraživanja. Autor zaključuje da u pogledu prvog pitanja nema nikakvih argumenata za prepoznavanje Neptuna u prikazanom liku.
more » ... Prikazan je sam pokojnik, natpis kaže šezdesetogodišnjak, koji je po profesiji bio ribar. On u desnoj ruci drži osli uperene u glavu dupina, za života najvećeg neprijatelja. Što se tiče lekture ili možebitne restitucije pokojnikova kognomena, na temelju osobnog uvida u spomenik autor zaključuje da bi njegovo čitanje najvjerojatnije trebalo glasiti Ionius. To ime zacijelo u sebi krije narodnosno podrijetlo ili domicil pokojnika. Vanjsko i unutarnje ustrojstvo spomenika objašnjava se utjecajem portretne varijante kasnih profilacijom uokvirenih zabatnih stela, nastalih po uzoru na bočne strane sarkofaga, ali u ovom slučaju uz jedinstveni primjer redukcije i stilizacije zabata i akroterija i njihova spajanja s portretnom nišom. Na temelju analize onomastičkih, epigrafskih i paleografskih elemenata zaključuje se da je spomenik nastao u 4. st., najvjerojatnije pri koncu prve tetrarhije ili u konstantinsko doba.
doi:10.15291/radovipov.2130 fatcat:xc2ocs2hi5cpbhrydbdpwbilva