Populizm i demokracja: Ekwador w dobie correizmu

Piotr Łaciński
2019 Studia Polityczne  
Dziesięcioletnie rządy prezydenta Rafaela Correi w Ekwadorze doprowadziły do znaczącej zmiany w życiu politycznym tego państwa. Correizm, czyli koncepcja i praktyka rządzenia R. Correi, stanowi doskonały punkt wyjścia do zbadania zależności między populizmem a demokracją oraz wskazania czynników deformujących współcześnie funkcjonowanie systemów demokratycznych – nie tylko w kontekście latynoamerykańskim. W artykule próbuję odpowiedzieć na pytania: czy populizm stanowi jedynie zagrożenie dla
more » ... e zagrożenie dla demokracji, oraz czy rządy R. Correi możemy uznać za autokrację? W analizie wykorzystuję "matrycę", służącą do identyfikacji autorytarnych zachowań przywódców politycznych, opracowaną przez Levitsky'ego i Ziblatta w 2018 r. Konkludując, dochodzę do wniosku, że o ile correizm był strategią polityczną deformującą demokratyczny system rządów w Ekwadorze, to przyczynił się on do stabilizacji życia politycznego w tym kraju (mimo polaryzacji sceny politycznej), a populizm był niezbędnym narzędziem dla zdobycia i utrzymania władzy przez R. Correę w tym państwie w latach 2007-2017.
doi:10.35757/stp.2019.47.1.7 fatcat:7suc66kuxrhk5ghejucilktseu