Digital economy and (non) incremental changes in tourism and retail business model
Digitalna ekonomija i (ne)inkrementalne promene poslovnog modela u turizmu i maloprodaji

Goran Petković, Renata Pindžo, Marijana Agić-Molnar
2018 Ekonomika preduzeca  
Digitalization of business changes producers, intermediaries, service providers and consumers. There is a vast quantity of data available. Furthermore, new algorithms providing answers from these data are also more and more available. Finally, devices possessed by an average citizen enable choice and pattern of shopping to be shaped by these answers. So, the question is whether the businesses are facing the evolution or revolution of the existing business model? Tourism industry and retail
more » ... try and retail industry are analyzed in this paper in order to search for an answer to this research question. Sažetak Digitalizacija poslovanja menja proizvođače, posrednike, uslužne organizacije i potrošače. Ogromna količina podataka je na raspolaganju. Štaviše, i novi algoritmi koji obezbeđuju odgovore na osnovu ovih podataka su na raspolaganju. Konačno, uređaji koje poseduje prosečan građanin omogućavaju izbor i način kupovine koji je oblikovan upravo ovim odgovorima. Dakle, pitanje je da li se privrednici suočavaju sa evolutivnim ili revolucionarnim promenama modela poslovanja? U ovom tekstu, analizirani su turizam i maloprodaja u traženju odgovora na ovo istraživačko pitanje.
doi:10.5937/ekopre1802151p fatcat:paoekkxaybawdponh4nr6col44